Runde 4 av 6

Elev:
1. Kjøp aksjer
2. Regn ut førverdi og banksum

Lærer:
3. Ring med bjellen
4. Beregn endring

Elev:
5. Regn ut ny pris og ny verdi
6. Finn din sum etter runden
7. Overfør sum og nye priser til neste runde

Fisk:

%

Olje:

%

IT:

%

Gull:

%

Bankrente:

%

Bjelle:

Neste runde >>>